CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CAO VIHOTH

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CAO VIHOTH chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CAO VIHOTH, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CAO VIHOTH

ViHoth Corporation thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/08/2008 với mục tiêu trở thành đối tác Tư vấn, Hỗ trợ và Cung cấp Giải pháp CAD/CAM/CAE/3D/CNC và PLM hàng đầu của Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CAO VIHOTH Tuyển dụng