CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN WORLD LINK

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN WORLD LINK chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN WORLD LINK, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN WORLD LINK

Công ty được thành lập vào năm 2015 chuyên về lĩnh vực vận chuyển quốc tế , khai báo hải quan, dịch vụ door to door giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, thông quan hang hóa và hỗ trợ xin CO, mua bảo hiểm hang hóa. Cùng hòa nhập vơí thế giới để đưa hang hóa từ Việt Nam đi các nước và ngược lại, góp một phần lợi ích nhỏ vào nền kinh tế nước nhà.