CÔNG TY CỔ PHẦN TIMEBIRD

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN TIMEBIRD chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN TIMEBIRD, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN TIMEBIRD Tuyển dụng

Fresher Flutter

15/07/2021
Hà Nội
Toàn thời gian

AI Engineer

15/07/2021
Hà Nội
Toàn thời gian
C#