Công ty cổ phần TMDV Ô Tô Hòa Bình Minh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần TMDV Ô Tô Hòa Bình Minh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần TMDV Ô Tô Hòa Bình Minh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần TMDV Ô Tô Hòa Bình Minh

Công ty cổ phần TMDV ô tô Hòa Bình Minh được thành lập dựa trên Tổng Công ty Tập đoàn Hòa Bình Minh, được thành lập ngày 20/04/1993 với ngành nghề kinh doanh chính là vật liệu xây dựng (VLXD): xi măng, sắt thép, trang thiết bị nội thất và lao động có 08 thành viên. Nhờ định hướng đúng, sẵn sàng nhập cuộc cạnh tranh, vừa xây dựng, vừa kinh doanh, tạo dựng uy tín lựa chọn cách làm theo nguyên tắc “Kinh doanh - Tích luỹ - Tăng năng lực - Mở rộng, phát triển”.