Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Hà Nội

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Hà Nội chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Hà Nội, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Và Vật Tư Y Tế Hà Nội

HAMEDCO is one of the most prestigious suppliers of Medical materials and equipment in Vietnam. Founded on September 5, 2005 by Mr. Tran Viet Trang, Hamedco is step by step gaining customer's trust by supplying high-quality medical products.  

Our main business are as following:

  • Operating-room equipment
  • Surgical instruments
  • Medical monitoring
  • Hospital furniture
  • Medical imaging
  • Analysers