Công ty cổ phần Trí Tuệ Đồng Bằng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Trí Tuệ Đồng Bằng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Trí Tuệ Đồng Bằng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Trí Tuệ Đồng Bằng

Delta Brains là công ty Việt Nam có vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên về phát triển phần mềm.

Hiện nay chủ yếu gia công phần mềm cho thị trường Nhật Bản.

Delta Brains cam kết phấn đấu cung cấp một môi trường làm việc năng động,

TRÁCH NHIỆM TẠO TỰ DO, đề cao các giá trị NHÂN VĂN, làm BỆ PHÓNG, cho các TÀI NĂNG.

Mọi cá nhân sẽ được phát huy tiềm năng để cùng xây dựng tập thể vững mạnh,

chia sẻ thành quả được tạo ra, phát triển về kinh tế lẫn năng lực, kỹ năng và lý tưởng sống.