Công ty cổ phần Trường Bình Minh

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Trường Bình Minh chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Trường Bình Minh, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Trường Bình Minh

Nestled between towering limestone karsts and lush island mountains,

Hôtel Perle D'Orient Cat Ba – MGallery welcomes travellers to a world of tranquil

beauty, unhurried exploration and homegrown delights. The resort brings a

cosmopolitan touch to a classic Indochine style, while offering guests sublime views of Lan Ha Bay and nearby Cat Ba National Park.

Featuring an open-style layout that's modelled after traditional Vietnamese homes, each of

121 rooms at Hôtel Perle D'Orient has been designed to evoke Indochine's storied history.

It is a history that comes alive in the well-appointed interior décor: high quality hardwood

floors, old-style clawfoot bathtubs, rattan wicker chairs, traditional ceiling fans and intricate

tiling patterns. All make use of classic material and furnishings to capture the spririt of heyday Indochine

Công ty cổ phần Trường Bình Minh Tuyển dụng

Marcom Manager

02/12/2020
Hải Phòng
Toàn thời gian