Công ty Cổ phần truyền hình văn hóa Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần truyền hình văn hóa Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần truyền hình văn hóa Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần truyền hình văn hóa Việt Nam

Sản xuất các chương trình, phim tài liệu cho Đài truyền hình Việt Nam VTV1 hoặc các khách hàng cá nhân cần làm phim tư liệu.