CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO ĐOÀN GIA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO ĐOÀN GIA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO ĐOÀN GIA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO ĐOÀN GIA

Thành lập năm 2013, lĩnh vực truyền thông, sự kiện, quảng cáo, nhân lực.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & QUẢNG CÁO ĐOÀN GIA Tuyển dụng

Quản Lý Nhân Sự

20/05/2021
Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận
Toàn thời gian

Account Executive

20/05/2021
Hồ Chí Minh, Quận 1, Quận 2, Quận 3, Phú Nhuận
Toàn thời gian