Công ty Cổ phần Truyền thông số iDigit

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Truyền thông số iDigit chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Truyền thông số iDigit, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Truyền thông số iDigit

Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông, quảng cáo

Đối tác thường xuyên: Mitsubishi, Nissan, Honda, Ford, MINI, HP, Microsoft, Nikko Hotel,…


Công ty Cổ phần Truyền thông số iDigit Tuyển dụng

Content Junior

14/05/2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Content Senior

14/05/2021
Hà Nội
Toàn thời gian