Công ty cổ phần tư vấn bảo hiểm trực tuyến

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần tư vấn bảo hiểm trực tuyến chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần tư vấn bảo hiểm trực tuyến, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần tư vấn bảo hiểm trực tuyến

eBaohiem là đơn vị tư vấn bảo hiểm trung gian, đại diện cho quyền lợi khách hàng để thu xếp chương trình bảo hiểm tốt nhất cho khách hàng. Khách hàng có thể tìm thấy các sản phẩm bảo hiểm chuyên biệt khác cho Cá nhân và Doanh nghiệp như Bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm phúc lợi nhân sự doanh nghiệp, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm ôtô, bảo hiểm du lịch … eBaohiem đã thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam như Bảo Việt, Prevoir, PVI, Liberty, Bảo Minh… để cung cấp cho bạn sản phẩm theo tiêu chuẩn thị trường… với chi phí cạnh tranh nhất và dịch vụ hoàn hảo. Với mục tiêu tiết kiệm tới 50% chi phí so với các kênh mua bảo hiểm truyền thống và quyền lợi bảo hiểm – dịch vụ bồi thường tiêu chuẩn từ các nhà bảo hiểm cũng như sự hỗ trợ tối đã dịch vụ tư vấn bồi thường cho khách hàng