Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển và Xây dựng Việt Nam

Lĩnh vực hành nghề

1. Tư vấn thiết kế, giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

2. Tư vấn đấu thầu gói tư vấn, xây lắp

3. Tư vấn đầu tư phát triển