Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SGNX

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SGNX chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SGNX, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SGNX

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SGNX là thành viên kinh doanh của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam. Công ty phát triển đầy đủ các dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư, nghiên cứu,và quản lý rủi ro cho khách hàng Tổ chức và Cá nhân. Là một công ty trẻ với nhiều thế mạnh sẵn có, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư SGNX đang dần hoàn thiện và triển mạnh mẽ trong tương lai.