Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Truyền thông Đại Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Truyền thông Đại Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Truyền thông Đại Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Truyền thông Đại Nam

Công Ty CP Tư vấn Đầu tư Truyền Thông Đại Nam là một công ty hoạt động trong đa lĩnh vực như: Bất động sản, Nông nghiệp, Truyền thông, Đầu tư tài chính, Dai Nam Holdings Corporation (DNHC) chúng tôi phát triển những dự án tiềm năng mang lại lợi nhuận cao cho cổ đông và khách hàng bằng cách định hướng đầu tư đúng đắn, phối hợp một cách hiệu quả kinh nghiệm và nguồn lực của công ty cùng các đối tác.