Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục Việt Nam

Công ty Tư vấn giáo dục Việt Nam được thành lập với sứ mệnh góp phần vào việc phát triển, hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và lãnh đạo, nền tảng văn hóa  và kỹ năng làm việc đội ngũ nhân sự của các doanh nghiệp. 

Công ty Tư vấn giáo dục Việt Nam là đơn vị phụ trách triển khai các chương trình đào tạo quản trị kinh doanh cao cấp dành cho Doanh nhân và Giám đốc, quản lý. Bên cạnh đó là hệ thống các chương trình đào tạo về quản lý nhân sự như Chuyên gia nhân sự, Giám đốc nhân sự, Nghề nhân sự, Tiền lương, Tuyển dụng, Đào tạo, Đánh giá nhân sự, Hành chính… 

Đặc biệt, EduViet thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt theo yêu cầu của từng doanh nghiệp và các chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ riêng có của EduViet. 

Các khóa đào tạo tiêu biểu:

+  Giám đốc nhân sự CPO

+ Chuyên viên nhân sự CHRO

+ Chuyên viên hành chính

+ Xây dựng hệ thống trả lương theo 3P & Hay

+ Ứng dụng BCS & KPI trong doanh nghiệp

+ Pháp luật lao động

Công ty Tư vấn giáo dục Việt Nam đã triển khai hàng trăm các chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh cao cấp và Quản trị nhân sự trong 9 năm qua với trên 15.000 các doanh nhân và nhà quản lý đã tốt nghiệp. 

Công ty Tư vấn giáo dục Việt Nam triển khai các dự án tư vấn quản lý và quản trị nhân sự cho các doanh nghiệp như Tái cấu trúc, Chiến lược, Từ điển năng lực, Mô tả công việc, Hệ thống lương, đánh giá thành tích nhân viên…và đã triển khai thành công nhiều dự án tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam với tính ứng dụng cao của sản phẩm tư vấn. 

Các gói tư vấn:

1. Xây dựng bản đồ chiến lược sử dụng công cụ BSC

2. Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá thành tích theo KPI

3. Xây dựng từ điển năng lực và khung năng lực

4. Xây dựng quy chế trả lương 3P

5. Xây dựng hệ thống mô tả công việc và tiêu chuẩn chức năng chuyên môn

6. Xây dựng hệ thống và đánh giá năng lực theo ASK

7. Xây dựng chiến lược phát triển và đào tạo nguồn nhân lực

8. Xây dựng quy chế, quy trình và chính sách tuyển dụng

9. Xây dựng bộ công cụ phỏng vấn và đánh giá ứng viên

10. Tư vấn đánh giá và phỏng vấn tuyển dụng ứng viên

11. Xây dựng bản đồ năng lực nhân sự, chiến lược và định hướng quản lý nhân tài

12. Tư vấn tái cấu trúc hệ thống

13. Xây dựng và thiết kế hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp hiệu quả

Công ty Tư vấn giáo dục Việt Nam đã thực hiện thành công gần 100 dự án cho các khách hàng chiến lược như: Công ty Mía đường Lam Sơn – Lasuco; Eurowindow, Tập đoàn TM & Trans; Công ty CP Lilama 3; Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco; Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan; Công ty TNHH MTV Khách sạn -Du lịch và Dịch vụ Thương mại Điện, Công ty CP Kosy…

Công ty Cổ phần Tư vấn Giáo dục Việt Nam Tuyển dụng