Công ty cổ phần tư vấn Licogi

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần tư vấn Licogi chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần tư vấn Licogi, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần tư vấn Licogi

Công ty Cổ phần tư vấn LICOGI (LICOGI-CC) tiền thân là Công ty Tư vấn Xây dựng -Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI), được thành lập theo Quyết định số 947/BXD-TCLĐ ngày 31/10/1996 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Công ty Cổ phần Tư vấn Licogi là đơn vị chuyên ngành tư vấn, khảo sát thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bưu điện… trong phạm vi cả nước

Công ty cổ phần tư vấn Licogi Tuyển dụng