Công ty Cổ phần Tư vấn Macconsult

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Tư vấn Macconsult chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn Macconsult, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Tư vấn Macconsult

Macconsult là công ty có bề dày và thế mạnh về cung cấp các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp như tái cơ cấu tổ chức, xây dựng hệ thống quản trị nội bộ; xây dựng hệ thống lương thưởng; xây dựng từ điển năng lực; định mức, định biên lao động. Cùng theo đó là dự án phát triển các SASS (software as a service) cho doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) bao gồm hệ thống website khảo sát lương (https://jobcloud.vn/ )

và giải pháp phần mềm quản lý nhân sự toàn diện HRMcloud ( Website https://hrmcloud.vn/) cùng những ứng dụng khác...