CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG ĐẠI DƯƠNG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG ĐẠI DƯƠNG chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG ĐẠI DƯƠNG, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG ĐẠI DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG ĐẠI DƯƠNG hoạt động trong lĩnh vực môi trường, cụ thể: Tư vấn môi trường, lập hồ sơ môi trường, thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG ĐẠI DƯƠNG Tuyển dụng