Công ty cổ phần tư vấn môi trường xây dựng à thương mại Green

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần tư vấn môi trường xây dựng à thương mại Green chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần tư vấn môi trường xây dựng à thương mại Green, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần tư vấn môi trường xây dựng à thương mại Green

+ Tư vấn môi trường:

Lập hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác nước.

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chi tiết.

Lập báo cáo hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT.

Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Lập kế hoạch bảo bệ môi trường.

Đề tài, báo cáo, dự án về môi trường, cải tạo phục hồi môi trường.

Truyền thông môi trường.

Quan trắc môi trường.

+ Dịch vụ môi trường

+ Cung cấp thiết bị và hóa chất xử lý môi trường.

+ Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại.

+ Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.

+ Hoàn thiện công trình xây dựng.

+ Trám lấp giếng.

+ Tư vấn xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

+ Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.