Công ty cổ phần tư vấn tài nguyên và môi trường 86 Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần tư vấn tài nguyên và môi trường 86 Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần tư vấn tài nguyên và môi trường 86 Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần tư vấn tài nguyên và môi trường 86 Việt Nam

Công ty Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ, 

- Mảng địa chất: Lập đề án thăm dò, thi công thăm dò, và lập báo cáo tổng kết thăm dò. 

- Lập thiết kế cơ sở, dự án đầu tư 

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường của bộ, tỉnh

- Các dịch vụ tư vấn khác


\