Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng TPC Hà Nội

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng TPC Hà Nội chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng TPC Hà Nội, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng TPC Hà Nội

Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng TPC Hà Nội được thành lập tháng 12 năm 2018.

Gần 11 năm xây dựng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công nhân viên Công ty, Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng TPC Hà Nội đã không ngừng phát triển đang từng bước trở thành doanh nghiệp có uy tín, chuyên nghiệp… trong các lĩnh vực thi công các công trình xây dựng cũng như lĩnh vực kinh doanh, thương mại.