Công ty Cổ Phần Vi Lê NTM

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ Phần Vi Lê NTM chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ Phần Vi Lê NTM, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ Phần Vi Lê NTM

VILENTM is doing business in structural steel, construction including engineering works.

Our business's motto is to provide a completed service and to apply new technologies for maximizing customers' investment efficiency and speeding up project completion

For structural steel, the company supplies and installs package of structural steel products to the market. We supplies and installs composite steel decking system which is very economical cost savings for projects. VILENTM services include design; supply, construction and erection of buildings using steel structure and composite steel decking.

For construction works, we also be able to give our customers the add-on services such as civil works, M&E, finishing works subject to customers' request in order to provide a completed service package to projects.