Công ty Cổ phần VIDECO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần VIDECO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần VIDECO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần VIDECO

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (chủ yếu làm dịch vụ cứu hộ xe hư hỏng, tai nạn...)