Công ty cổ phần Viễn thông và Giải pháp công nghệ Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Viễn thông và Giải pháp công nghệ Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Viễn thông và Giải pháp công nghệ Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Viễn thông và Giải pháp công nghệ Việt Nam

Công ty cổ phần Viễn thông và Giải pháp công nghệ Việt Nam (TTSV) - Công ty thành viên của Mobifone Global - Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực viễn thông tại Việt Nam.