CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT G.R.O.U.P

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT G.R.O.U.P chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT G.R.O.U.P, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT G.R.O.U.P

Tổng công ty Việt Group là một tập đoàn đa ngành nghề, hoạt động chính trong các lĩnh vực thương mại ô tô, sản xuất, xây dựng và vận tải.

Với quy mô mở rộng, nhu cầu phát triển ngày càng cao, Tổng Công ty luôn đặt vấn đề nhân sự lên hàng đầu trong chiến lược phát triển.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT G.R.O.U.P Tuyển dụng

Trưởng Phòng Hcns

04/04/2021
Hà Nội
Toàn thời gian