CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN QUẢNG NGÃI

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN QUẢNG NGÃI chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN QUẢNG NGÃI, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN QUẢNG NGÃI

Công ty Cổ Phần Việt Nhân Quảng Ngãi

Thành viên tập đoàn Việt Nhân GRUOP

Chúng tôi hiện có mặt trên cả nước ( gần 14 trụ sở)

Với Slogan: Trao Uy Tín - Nhân niềm tin 

Chúng tôi mong muốn mang đến những giá trị bất động sản phù hợp với đối tượng khách hàng


CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NHÂN QUẢNG NGÃI Tuyển dụng