Công Ty Cổ Phần VietNam Digital Asset Investment (VNDAI)

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Cổ Phần VietNam Digital Asset Investment (VNDAI) chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Cổ Phần VietNam Digital Asset Investment (VNDAI), bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Cổ Phần VietNam Digital Asset Investment (VNDAI)

We are a leading fintech company that provides trading, exchange, and next generation financial services powered by blockchain technology. We believe cryptocurrencies and blockchain technology will shape the future of financial services. We are a FinTech company at heart, focused on making financial services

accessible to all. We are now building advanced and profitable blockchain and cryptocurrency platforms.

● Crypto Trading Platform: VNDAI integrates the latest blockchain technology in order to provide strong solutions for cryptocurrency trading platforms.

● ICO Crowdfundings: VNDAI provides simple, elegant technological solutions for running efficient ICO projects.

● Crypto Payment Solutions: As cryptocurrencies are gradually becoming mainstream, VNDAI understands your needs to implement comprehensive crypto payment solutions within your e-commerce platforms.


Công Ty Cổ Phần VietNam Digital Asset Investment (VNDAI) Tuyển dụng

Senior Frontend

31/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian