Công ty Cổ phần Vinh Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Vinh Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Vinh Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Vinh Nam

Starting from 1998, today Vinh Nam has become one of the leading Oil and Gas technical service companies. Our experience and expertise in design, fabrication and testing/commissioning many kinds of engineered packages like crude oil heater, electro-chlorination, chemical injection skids, transformer stations etc…. together with in-depth knowledge of process control systems make us an ideal source of reliable technical service provider.