Công ty cổ phần Vitamax.vn

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Vitamax.vn chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Vitamax.vn, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Vitamax.vn

Công ty cổ phần Vitamax - Kiến tạo tài năng Việt.

Tầm nhìn: Đơn vị tiên phong tại Hải Phòng và Việt Nam, cung cấp các chương trình & nội dung giúp trẻ có được môi trường phát triển TOÀN DIỆN để nuôi dưỡng, phát triển theo 3 giá trị Đạo đức – Trí tuệ - Nghị lực.

Giá trị cốt lõi: ĐẠO ĐỨC (TÂM) – TRÍ TUỆ (TÀI) – NGHỊ LỰC.

Các chương trình & khóa học:

- Hội họa & Mỹ thuật.

- STEM

- Lập trình cho trẻ.

- Ngoại ngữ.

- Kỹ năng sống.

- Sách và sản phẩm giáo dục khác.

- Sinh trắc vân tay.