CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN TRÁI CỬU LONG

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN TRÁI CỬU LONG chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN TRÁI CỬU LONG, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN VƯỜN TRÁI CỬU LONG

OUR COMPANY

Les Vergers Du Mékong, the Orchards of the Mekong River in English, is a purpose-driven company in Vietnam that attends a triple bottom line of People, Planet and Profit.

We work since 2000 with the local growers in Vietnam to produce the finest coffee, the rarest tea, the most luscious juices, the tastiest jams and the richest honey. We work on the complete traceability to control the quality of the farm, the crop and the ingredients. We seek to create and promote great-tasting, healthier food & drinks under our ‘farm fresh’ brands LE FRUIT and FOLLIET.

The company became a flagship for gourmet & healthy food and drink industry in Vietnam, taking the best of both worlds: the French culinary savoir-faire and Vietnam natural resources.