Công ty Cổ phần WEPHOBIA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần WEPHOBIA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần WEPHOBIA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần WEPHOBIA

WEPHOBIA is a contemporary fashion brand based in Hanoi. WE focus on silhouette and material, bring out neat & carefully handmade garments.