Công ty Cổ phần Winhousing Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Winhousing Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Winhousing Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Winhousing Việt Nam

Winhousing là một start-up trong lĩnh vực phân phối Bất động sản với mô hình chuyên môn hoá sử dụng công nghệ đầu tiên tại Việt Nam.