Công ty cổ phần Wisdom Communications

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Wisdom Communications chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Wisdom Communications, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Wisdom Communications

We make strategy matter at every stage

At Wisdom, we don’t sell marketing activities, we sell strategy-led competitiveness rooted in the combination of market research, customer insights & digital-led media.