Công ty Cổ phần Xây dựng Kỳ Hưng

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Xây dựng Kỳ Hưng chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Kỳ Hưng, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Xây dựng Kỳ Hưng

Công ty thành lập từ 18/5/2015, trụ sở tại Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, có văn phòng tại Tp. Tam Kỳ. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực thi công các công trình xây dựng.