Công ty cổ phần Xây Dựng và Công Nghệ Không Gian Kiến Trúc

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần Xây Dựng và Công Nghệ Không Gian Kiến Trúc chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần Xây Dựng và Công Nghệ Không Gian Kiến Trúc, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần Xây Dựng và Công Nghệ Không Gian Kiến Trúc

Công ty định hướng triển khai mô hình BIM chuyên nghiệp.

Và xây dựng BIM trở thành văn hóa của công ty

Ngoài ra chúng tôi triển khai ý tưởng, thiết kế các khu đô thị lớn từ 10 đến 100 ha.

Công ty cổ phần Xây Dựng và Công Nghệ Không Gian Kiến Trúc Tuyển dụng