Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Hảo

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Hảo chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Hảo, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Nhật Hảo

Đọc bản vẽ và hướng dẫn công nhân xây lắp, kiểm tra các công việc tại công trường;

- Giám sát, kiểm tra tiến độ chất lượng công việc hàng ngày;

- Giám sát, kiểm tra vật tư chuyến đến công trường, thực hiện các hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công; Hồ sơ Thanh quyết toán;

- Báo cáo tiến độ, chất lượng thi công hàng ngày, hàng tuần;

- Sẽ trao đổi kỹ khi phỏng vấn