Công ty cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty cổ phần xây dựng Vijako Việt Nam Tuyển dụng

Cán bộ Hồ sơ

05/12/2019
Hà Nội
Toàn thời gian

Shop drawing

05/12/2019
Hà Nội
Toàn thời gian