Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Xây lắp Hải Long

Tên Công Ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI LONG ( HAI LONG JSC )

Địa chỉ: Số 97 Bạch Đằng - Hạ Lý - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: (+84)0225.3769.036 Fax: (+84)0225.3769.571

Người đại diện: Ông Phạm Tiến Dũng - Tổng giám đốc Công ty

Pháp nhân:

Giấy đăng ký kinh doanh số: 055586

Do sở kế hoạch đầu tư cấp. Ngày đăng ký: ngày 19 tháng 11 năm 1999

Vốn đăng kí: 60.000.000.000 đồng

Các cơ sở trực thuộc:

1. Nhà máy kết cấu thép Hải Long tại Huyện An Lão - Hải Phòng

2. Nhà máy sản xuất giáo đĩa RingLock - Tấm lợp, xà gồ Kim loại

3. Trung Tâm Hành chính - Dịch vụ

4. Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng

Doanh thu:

Năm 2016: 562.278.000.000 VNĐ

Năm 2017: 507.398.951.566 VNĐ

Năm 2018: 750.575.000.000 VNĐ

Các hoạt động chính:

- Tư vấn thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp.

- Sản xuất lắp dựng khung nhà thép tiền chế.

- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

- San lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nhân lực:

- Cán bộ kĩ thuật, kĩ sư và các bộ phận khác: 97 người.

- Công nhân lành nghề và lao động phổ thông: 620 người.

Chủ tịch hội đồng quản trị

PHẠM ANH TIẾN