CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

Km 14, Quốc lộ 91, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội