Công Ty Công Nghệ Quốc Tế Orenj Techonlogy

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công Ty Công Nghệ Quốc Tế Orenj Techonlogy chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công Ty Công Nghệ Quốc Tế Orenj Techonlogy, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công Ty Công Nghệ Quốc Tế Orenj Techonlogy

Orenj Technology provides professional software development and technology solutions to leading organisations and visionary thinkers around the world.

Through our close and collaborative client relationship approach we develop desktop, web and mobile applications that engage, compel and amaze.

We consider it our duty to lend our professional skills and world-class knowledge to augment your vision and objectives. The result is innovative and market leading solutions.