Công ty CP AMS chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP AMS, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP AMS

AMS is established from ‘Mirco synergies’ but targeted to ‘Macro performance’, cost-effectiveness and results-oriented, thereby bringing about values to users, customers, partners, and our very shareholders.

With our understandings of trusted ICT partners and closed relations with Vietnamese and Indo-Chinese Mobile Operators, we have been playing the role as a credible bridge to bring into Vietnam and region the advanced and applicable ICT solutions.