Công ty CP Các hệ thống Viễn thông VINECO

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Các hệ thống Viễn thông VINECO chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Các hệ thống Viễn thông VINECO, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Các hệ thống Viễn thông VINECO

công ty VINECO là công ty thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực điện tử viễn thông và công nghệ thông tin