Công ty CP Color Man Fashion

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Color Man Fashion chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Color Man Fashion, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty CP Color Man Fashion Tuyển dụng

Nhân Viên Bán Hàng

31/05/2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian