Công ty CP công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT

Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hoá tài liệu HT là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại các Ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội, khi cần thiết có thể mở Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại các địa phương trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật Nhà nước.

Công ty Cổ phần Công nghệ Lưu trữ - Số hoá tài liệu HT có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tư vấn và đào tạo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

- Dịch vụ chỉnh lý khoa học, bảo quản và phục chế tài liệu lưu trữ;

- Dịch vụ cung ứng và sản xuất trang thiết bị văn phòng trong công tác lưu trữ, bảo quản và phục chế tài liệu;

- Dịch vụ thiết lập cơ sở dữ liệu, khai thác cơ sở dữ liệu, dịch vụ lưu trữ dữ liệu và xử lý dữ liệu;

- Cung ứng phần mềm quản lý lưu trữ tài liệu...

Với đội ngũ chuyên gia và các cán bộ có nhiều năng lực kinh nghiệm chuyên ngành hành chính văn phòng và văn thư lưu trữ chúng tôi tin rằng có thể đáp ứng được các yêu cầu đặt ra từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về quản lý điều hành công tác hành chính văn phòng và văn thư lưu trữ theo hướng hiện đại và hiệu quả, góp phần đắc lực vào công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ.

Với yếu tố con người là trung tâm của mọi hoạt động phát triển bền vững của HT.JSC, hiện nay chúng tôi đang tổ chức tuyển dụng nhân sự nhằm thu hút người tài phục vụ trong lĩnh vực chỉnh lý sắp xếp khoa học tài liệu lưu trữ. Nếu bạn là một trong những người yêu thích công việc này hãy tự tin gửi hồ sơ cho chúng tôi.