Công ty CP Đại Tân Việt

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Đại Tân Việt chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Đại Tân Việt, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Đại Tân Việt

New Viet Dairy is a leading company in importing and distributing dairy food and food ingredients, other packed foods and beverages. Belonging to Vietnam top 50 companies after the establishment in 1997, the company has expanded operation throughout Vietnam, with significant revenue growth every year. We import and distribute worldwide famous brands, e.g. Heinz, Paysan Breton, Zelachi, Even, Fromagio, UFC, Alis, Daisy and many more.

We are willing to provide supportive working environment, regular coaching from professional managers, and above all, great career advancement with lots of projects on pipeline .

Please find more information about us on the :

Website: www.newviet.net

Facebook: http://www.facebook.com/NewvietDairy