Công ty CP đánh bóng kim loại LEKA

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP đánh bóng kim loại LEKA chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP đánh bóng kim loại LEKA, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Công ty CP đánh bóng kim loại LEKA Tuyển dụng

Kế Toán Hành Chính

12/11/2020
Bình Dương
Toàn thời gian

Kế Toán Nội Bộ

10/11/2020
Bình Dương
Toàn thời gian