Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Đào Tạo Ứng Dụng Aprotrain

APROTRAIN là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo Công nghệ Thông tin, Thiết kế truyền thông và Quản trị với bằng cấp/ chứng chỉ Quốc tế.

APROTRAIN tổ chức và điều phối hoạt động Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech, Trường đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia trên toàn quốc.