Công ty Cp Dầu khí Fgas

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cp Dầu khí Fgas chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cp Dầu khí Fgas, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cp Dầu khí Fgas

Kinh doanh vận tải biển bằng tàu chuyên dụng và kinh doanh khí hóa lỏng (gas)