Công ty CP Đầu tư Điện Phước Hữu

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Đầu tư Điện Phước Hữu chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Đầu tư Điện Phước Hữu, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Đầu tư Điện Phước Hữu

Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Phước Hữu là công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và sản xuất Điện. Nay do nhu cầu mở rộng, chúng tôi cần tìm kiếm những ứng viên xuất sắc cho hệ thống nhân sự của công ty.