Công ty CP Đầu tư K-LAND

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty CP Đầu tư K-LAND chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty CP Đầu tư K-LAND, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty CP Đầu tư K-LAND

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.